AGENDA

FRIDAY, May 13th  /   VINERI, 13 mai 2016

9.30 – 10.00 Welcoming guests / Primirea invitaților

10.00 – 10.15 Official opening / Deschiderea oficială

 

10.15 – 10.30 The Romanian – Finnish Partnership / Parteneriatul româno-finlandez

Pasi Kokkonen, Secretar I și Adjunct al Șefului de Misiune, Ambasada Finlandei la București

Alexandra Anton, Fondator Centrul educaţional finlandez Yuppy Koti Centre – „Does Finnish inspired education fit Romanian children’s needs?” / „Răspunde educaţia de inspiraţie finlandeză la nevoile copiilor români?”

 

10.30 – 10.50 Plenary session / Sesiune în plen: Contextualizare

Mariana Cazacu, Director Casa Corpului Didactic Prahova – „Excellence in education” / „Excelența în educație”

 

10.50 – 11.10 Plenary session: The Business Perspective / Sesiune în plen: Perspectiva de business

Camelia Drăgan, Președinte executiv Asociaţia pentru Antreprenoriat din România (APAR) –  „The Entrepreneurs of Tomorrow” / „Antreprenorii de mâine”

Corina Petcu, Manager de Resurse umane Rosti România – „The Employees of Tomorrow” / „Angajaţii de mâine”

 

11.10 – 11.50 Plenary session: The Finnish Perspective / Sesiune în plen: Perspectiva finlandeză

Jukka Kangaslahti  – „Why and what do we have teachers for?” / „De ce şi pentru ce avem profesori?”

Heli Saive – ” Play, friends, learning and care in the early and pre-school education” / „Joacă, prieteni, învăţare şi îngrijire în educaţia timpurie şi preşcolară”

 

11.50 – 12.00 Q&A / Întrebări şi răspunsuri

 

12.00 – 12.30 Coffee Break / Pauză de cafea

 

12.30 – 13.20 Plenary session: The Romanian Perspective / Sesiune în plen: Perspectiva românească

Simona David-Crisbăşanu, Președinte executiv Asociaţia ROI – „Fresh research” / „Cercetare actualizată”

Tincuţa Apăteanu, CEO Digital KidsAsociaţia Edusfera – „IT education for the digital natives” / „Educaţie IT pentru nativii digitali”

Daniela Vișoianu, Președinte executiv Coaliția pentru Educație – „Innovation in education brought by the NGOs” / „Inovaţie în educaţie prin sectorul neguvernamental”

 

13.20 – 13.30 Q&A / Întrebări şi răspunsuri

 

13.30 – 14.30 Lunch / Prânz

 

14.30 – 15.30 Workshop 1 / Atelier interactiv 1 (Sala Polivalentă)

Jukka Kangaslahti – „The Friendly Revolution in Romanian Education” / „Revoluţia prietenoasă în educaţia românească”

 

Workshop 1 / Atelier interactiv 1 (Sala Alfa)

Renata Macoveanu, JuKaVa – „Dezvoltare la-ndemână: Cum să pregăteşti o activitate experienţială pentru copiii de 3-6 ani, metoda JuKaVa”

 

15.30 – 16.00 Coffee Break / Pauză de cafea

 

16.00 – 17.00 Workshop 2 / Atelier interactiv 2 (Sala Polivalentă)

Dr. Irina Minescu, Manager Spitalul de Psihiatrie Voila – „School and Psychiatry, a Multidisciplinary Team when Dealing with Psychiatric Desorders in Children” / „Şcoala şi psihiatria, echipă multidisciplinară în abordarea tulburărilor psihice la copii.”

Erika Garnier, Specialist comunicare Fundaţia Motivation – „Look at Abilities, Forget Incapacity! Supporting children with disabilities on their way from disability to functioning”/ „Concentraţi-vă pe abilităţi, uitaţi de incapacităţi! Sprijinirea copiilor cu dizabilităţi pe parcursul lor de la dizabilitate la funcţionare”

Heli Saive – „Deal with Child Behaviour & Emotions” / „Cum abordăm comportamentul şi emoţiile copiilor”

 

Workshop 2 / Atelier interactiv 2 (Sala Alfa)

Simona David-Crisbăşanu, Asociaţia ROI – „Coaching meets teaching” / „Coaching-ul şi predarea”

 

17.30 – 18.30 Workshop 3 / Atelier interactiv 3 (Centrul oraşului Ploieşti)

Ştefan Munteanu & Simona Ciuraru, Walkabout Free Tour – „Treasure Hunt”

 

SATURDAY, May 14th / SÂMBĂTĂ, 14 mai 2016

9.00 – 9.10 The Agenda / Prezentarea agendei

 

9.10 – 9.50 Plenary session: The Finnish Perspective / Sesiune în plen: Perspectiva finlandeză

Sari Koponen – „Joy of learning – The importance of versatile activities during the school day” / „Bucuria învăţării – importanţa activităţilor versatile pe parcursul unei zile de şcoală”

Riitta Mäki – Turja Grönroos – „Teamwork: a way to study and do homework among pupils”/ „Lucrul în echipă: o modalitate de a studia şi de a face teme”

 

9.50 – 10.30 Plenary session: The Romanian Perspective / Sesiune în plen: Perspectiva românească

Omfal, Humanitas, Didactica Publishing House – „De vorbă cu editurile şi furnizorii de materiale didactice”

 

10.30 – 10.40 Q&A / Întrebări şi răspunsuri

 

10.40 – 11.00 Coffee Break / Pauză de cafea

 

11.00 – 12.00 Workshop 1 / Atelier interactiv 1 (Sala Polivalentă)

Sari Koponen – „From trash to learning material” / „Din resturi în materiale didactice”

 

Workshop 1 / Atelier interactiv 1 (Sala Alfa)

Simona David-Crisbăşanu, Asociaţia ROI – „Kids Parliament: Education Lead by Pupils” / „Parlamentul copiilor: educaţia condusă de copii”

 

12.00 – 12.30 Coffee Break / Pauză de cafea

 

12.30 – 13.30 Workshop 2 / Atelier interactiv 2  (Sala Polivalentă)

Marian Staș,  Profesor Universitatea Harvard, Coordonator Liderii Mileniului 3 – „10 la puterea 2000”

 

Workshop 2 / Atelier interactiv 2 (Sala Alfa) 

David Paraschivescu, Research Assistant  ADMA – „Google Apps for Education” / „Aplicaţii Google pentru educaţie”

 

13.40 – 14.00 The Summary of the festival & The Final message / Concluzii şi încheierea FIEdu 2016